Toolbox

Toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een korte presentatie/voorlichting over een veiligheidsonderwerp. Vroeger stond een leidinggevende bovenop de gereedschapskist (toolbox) om goed zichtbaar te zijn.
Dit geeft direct het karakter weer van deze ‘meeting’: kort, praktisch en interactief.

Hoe vaak
Een toolboxmeeting is een eis uit de VCA. Hoe vaak een toolbox gegeven moet worden hangt af van het type VCA certificaat:

  • VCA* certificaat: Minimaal 4 toolboxmeetings per jaar
  • VCA** certificaat: Minimaal 10 toolboxmeetings per jaar
  • VCA Petrochemie: Minimaal 10 toolboxmeetings per jaar

In alle gevallen geldt: De toolboxmeetings moeten verspreid over het jaar gehouden worden. Medewerkers moeten vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven en er moeten relevante VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) onderwerpen aan bod komen.

Een bedrijf moet kunnen aantonen dat medewerkers bij toolboxmeetings aanwezig zijn geweest en hebben deelgenomen. Dit kan door middel van een presentielijst gedaan worden.

Arbowet
Naast deze eisen vanuit de VCA kan een toolboxmeeting ook ingezet worden om te voldoen aan Artikel 8 van de Arbowet. Hierin staat dat een werkgever moet zorgen dat medewerkers doeltreffend worden ingelicht over de aard van hun werk, de gevaren die daarbij komen kijken en over maatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beperken of weg te nemen.

Onderwerp
Een geschikt onderwerp kiezen is dus belangrijk, maar kan best lastig zijn. Hoe bepaal je wat relevant, actueel is en hoe zorg je dat de gegeven informatie correct is en goed aansluit bij de informatiebehoefte van medewerkers?

VCAInVorm helpt bedrijven hierbij. In onze Toolbox bibliotheek hebben we meer dan 200 toolboxmeetings klaarliggen. Altijd een passend en relevant onderwerp. Onze toolboxen zijn in het Nederlands, Engels, Pools, Frans en Duits beschikbaar. Andere talen in overleg. 

Een toolbox op maat over een specifiek onderwerp of naar aanleiding van een spcifieke situatie (of bijna-ongeval) is ook mogelijk.
Neem gerust contact met ons op.