RI&E

RI&E | Risico Inventarisatie & -Evaluatie

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Sinds 1994 is dit een verplicht onderdeel uit de Arbowet. Hierin staat dat een bedrijf moet (laten) inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk en ongezond kan zijn voor medewerkers. Kortgezegd zijn er vijf stappen die genomen worden:

Stap 1 | Inventariseren van bedrijfsrisico’s.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar

 • Bedrijfsactiviteiten (en risico’s die hierbij horen)
 • Wat een bedrijf momenteel al heeft gedaan om deze risico’s te beheersen/weg te nemen.
 • Omgeving, faciliteiten, personeelsbestand, arbeidsongevallen

Al deze informatie vormt de inventarisatie.

Stap 2 | Evalueren van de geconstateerde risico’s.

 • Wat is het huidige niveau van de risico’s (acceptabel/niet acceptabel))
 • Hoe waarschijnlijk is het dat dit risico realiteit wordt
 • Hoeveel medewerkers worden blootgesteld aan dit risico
 • Hoe vaak worden zij blootgesteld aan dit risico

Stap 3 | Opstellen van een Plan van Aanpak.

Per risico wordt bekeken:

 • Wie gaat wat wanneer doen om het risico acceptabel te krijgen/houden.
 • Welke kosten brengt dit met zich mee
 • Wanneer zijn we tevreden?

Stap 4 | Toetsen van de RI&E

In de meeste gevallen is het nodig om een RI&E te laten toetsen. Zo weet je zeker dat alle risico’s zijn meegenomen, juist zijn ingeschat en dat het Plan van Aanpak hier goed op aansluit.

Stap 5 | Actueel houden van de RI&E

 • Plan van aanpak bijwerken en actueel houden
 • Periodiek checken of de informatie van stap 1 en 2 niet veranderd is.

VCAInVorm heeft jarenlange ervaring in het opstellen en toetsen van RI&E’s. We zorgen dat deze voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Het controleren van een (door jouw bedrijf) zelf opgestelde RIE behoort ook tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.